• English
 • Magyar

Új tendenciák a modern hadtudományban

Új tendenciák a modern hadtudományban

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
Geopolitika, Geostratégia, Biztonság - Új tendenciák a modern hadtudományban 1. c. értelmiségi modul
 
A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Geopolitika, Geostratégia, Biztonság - Új tendenciák a modern hadtudományban 1
 • Kód: HATVANISZK015
 • Félév: 2019/20/2
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: Szerda 18:00 óra
 • Helye: Kossuth Lajos III. Kollégium 5. emeleti terem
A tantárgy teljesítése
A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Geopolitika, Geostratégia, Biztonság - Új tendenciák a modern hadtudományban 1
 • Kód: HATVANISZK015
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2019
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: minimum 18.000 karakter szóközök nélkül (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.
Új tendenciák a modern hadtudományban
Elmélet
Kurzus időpontja: 
2019-2020. évi tanév I. félév
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern hadtudományban

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern hadtudományban
Honvédségi modernizáció, hadiipar-fejlesztés és egyetemi innováció kapcsolata 100 év tapasztalatából
Előadó: 
Dr. Hajdú Ferenc
Időpont: 
2019. szeptember 25., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern hadtudományban

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern hadtudományban
Nincs előadás: yoUDay
Időpont: 
2019. szeptember 18., szerda - 19:00
Helyszín: 
Nagyerdei Stadion