• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Albert Bernadett IV. OMA Történelem-Latin osztatlan tanár szak BTK
Symmachus levelei
Andrékó Tamás Dániel IV. OMA Történelem-Közösségi művelődés osztatlan tanári szak BTK
Az Osztrák-Magyar Monarchia és az Orosz Birodalom államközi kapcsolatai a Kálnoky-érában
Arany Dóra II. BA Szociális munka BTK
Hajléktalanok társadalmi-, gazdasági-, és munkaerőpiaci helyzete Magyarországon
Bákonyi Dzsenifer Barbara II. MSc Egészségpszichológia levelező NK
A kötődési biztonság háttértényezőinek retrospektív vizsgálata
Balogh Dániel II. BA Néprajz-Muzeológia BTK
Újrahasznosítás a falusi portákon Gergelyiugornyán
Baranyai Gabriella IV. MA Osztatlan tanári mesterszak BTK
Hajdúsági bőrművesek a 21.században
Batta Gergő Péter I. MSc Alkalmazott matematikus TTK
Benzinkut probléma: Algoritmusok és hatékonyság
Bedő Hajnalka II. MA Fordító és tolmács BTK
A PTSD-szindróma mozgóképes ábrázolásai filmekben és tévésorozatokban
Benedek Máté Benjámin II. MSc Vegyész TTK
Neurális háló alkalmazása etilén-oxid–propilén-oxid kopolimerek vizsgálatára
Benke Anikó Fruzsina II. MA Anglisztika BTK
The Treatment of Shell-shock in First World War Literary Texts

Oldalak