• English
  • Magyar

A felvételi eljárás

A Szakkollégium felvételi eljárásait minden tanév második félévében a Szakkollégium Vezetősége hirdeti meg. A Szakkollégium Vezetősége a felvételi eljárás rendjét és menetét a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) javaslatainak figyelembevételével határozza meg.
 
A Felvételi Bizottságok összetétele
A Felvételi Bizottságok tudományterületek szerint szerveződnek. Minden Felvételi Bizottság három tagból áll. A három tagból kettő a Szakkollégium hallgatói közül kerül ki, mégpedig a következők szerint: A Felvételi Bizottság egyik hallgató tagja az adott tudományterület szakcsoportvezetője, míg a másik hallgató tagot a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) delegálja, a Felvételi Bizottság harmadik tagja pedig az adott tudományterület szakfelelőse, aki a Debreceni Egyetem oktatója. A Felvételi Bizottság elnöke a szakcsoportvezető. A szakkollégiumi felvételik szóbeli meghallgatás formájában zajlanak. A Felvételi Bizottságok a felvételiző egyetemi hallgatók megfeleléséről pontozással döntenek. A Felvételi Bizottságok döntésük eredményéről tájékoztatják a Szakkollégium Vezetőségét. A felvételi eljárások eredményeiről a felvételiző hallgatókat – mind sikeres felvételi esetén, mind pedig sikertelen felvételi esetén – a Szakkollégium Vezetősége értesíti és tájékoztatja.
 
A felvételi eljárás során érvényesítendő kritériumrendszer
A felvételi eljárások célja, hogy a Felvételi Bizottságok a szakkollégiumi tagságra méltó, a kritériumoknak megfelelő hallgatókat a jelentkezők sorából kiválasszák. Ennek során a Felvételi Bizottságok kötelesek figyelembe venni a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának IV/1-5. pontjaiban foglalt követelményeket. Ezen túlmenően a Felvételi Bizottságok vizsgálják a felvételiző hallgatók szakirányú felkészültségét, szakmai érdeklődését, elhivatottságát, egyetemi évei alatt végzett tevékenységét, elért eredményeit. A Felvételi Bizottságok hasonló jelentőséggel veszi figyelembe a szakkollégiumi közösség iránti elkötelezettséget, az együttműködésre való képességet, a tájékozottságot és a széles látókörűséget. A Felvételi Bizottságok az értékeléskor figyelembe veszik a Szakkollégium egyes szakcsoportjainak létszámát, törekedve arra, hogy az egyes szakirányokról felvett hallgatók létszáma a 15 főt ne haladja meg. E korlátozás célja, hogy a Szakkollégium sokszínűsége fennmaradjon, ugyanakkor a Debreceni Egyetem szakirányain tanuló hallgatók létszámaránya is tükröződhessen.
 
A Szakkollégium teljes jogú tagjává válhat a Szervezeti és Működési Szabályzat IV./1. pontjában említett bármely alapképzésen és mesterképzésen részt vevő nappali tagozatos hallgató, aki az egyetemi tanulmányai során már legalább két lezárt félévvel rendelkezik.
 
A Szakkollégium Vezetősége a Felvételi Bizottságok döntéseinek megfelelően a felvételiző hallgatókat a felvételi eljárások befejezését követően írásban értesíti a felvételi vizsgán elért eredményükről. Amennyiben a felvételiző hallgató sikeres felvételi vizsgát tett, úgy szakkollégiumi jogviszonya a tárgyév június 30-tól lép hatályba.

 

Puma Rihanna Creeper