• English
  • Magyar

Seniorok

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Babits Melinda Dorottya I. PhD biológus TTK
A szociális viselkedés és az állati személyiség kapcsolata
Badankó Péter III. PhD Fizika TTK
Foton indukált elektron és magdinamika molekuláris rendszerekben attoszekundumos és néhány femtoszekundumos időskálán
Baranyi Gyula Barnabás I. PhD Amerikanisztika BTK
Az ember-gép kapcsolat konstrukciója a poszthumanizmus és a Dolgok Internete diskurzusában
Bene Viktória I. PhD Szociológia és Társadalompolitika Program BTK
SEXTING AZ ONLINE TÉRBEN - A fiatal nőkkel szembeni szexuális tartalmú zaklatások jellemzői
Csapó Gábor II. PhD Informatika IK
Algoritmizálási készségek fejlesztése vizuális programozással
Deák Attila I. PhD Geográfus TTK
Magyarországi energiafogyasztás területi dimenzióinak vizsgálata
Farkas Evelin II. PhD Irodalomtudomány BTK
Vizualitás Jókai Mór írásművészetében
Fejes Péter II. PhD Filozófia BTK
Michel Foucault és Immanuel Kant filozófiájának összehasonlítása
Feldmann Fanni I. PhD Anglisztika BTK
Gender sztereotípiák lebontása a 20. század angol nyelvű irodalmában
Hadháziné Raics Mária II. PhD Vegyész TTK
Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata korszerű NMR és egyéb biofizikai módszerekkel

Oldalak