• English
  • Magyar

Seniorok

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Babits Melinda Dorottya I. PhD biológus TTK
A szociális viselkedés és az állati személyiség kapcsolata
Badankó Péter III. PhD Fizika TTK
Foton indukált elektron és magdinamika molekuláris rendszerekben attoszekundumos és néhány femtoszekundumos időskálán
Balogh Eszter Edit III. PhD Anglisztika BTK
Az első világháború művészete
Baranyi Gyula Barnabás I. PhD Amerikanisztika BTK
Az ember-gép kapcsolat konstrukciója a poszthumanizmus és a Dolgok Internete diskurzusában
Bozsó Georgina III. PhD Anglisztika BTK
The Problematic (Re)Constructions of Masculinity in the 1980's British Fiction
Csapó Gábor I. PhD Informatika IK
Algoritmizálási készségek fejlesztése vizuális programozással
Farkas Evelin II. PhD Irodalomtudomány BTK
Vizualitás Jókai Mór írásművészetében
Fejes Péter II. PhD Filozófia BTK
Michel Foucault és Immanuel Kant filozófiájának összehasonlítása
Feldmann Fanni I. PhD Anglisztika BTK
Gender sztereotípiák lebontása a 20. század angol nyelvű irodalmában
Gesztelyi Hermina Ágnes III. PhD Irodalomtudomány BTK
Bethlen Kata önreprezentációi – szövegek és tárgyi emlékek feltárása és értelmezése

Oldalak