• English
 • Magyar

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
Új tendenciák a modern tudományban 6. c. értelmiségi modul
 
A tantárgy adatai:
 • Név: Új tendenciák a modern tudományban 6.
 • Kód: BTEM5511-6
 • Félév: 2014/15/2
 • Kredit: 2
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: szerda 18:00 óra
 • Helye: Kossuth Lajos III. Kollégium 5. emeleti terem

 

A tantárgy teljesítése

A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.

 

A dolgozat formai követelményei

 

Címlap

A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:

 • Tantárgy: Új tendenciák a modern tudományban 6.
 • Kód: BTEM5511-6  
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2015

 

A dolgozat szövege

A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva.

Karakterek száma: minimum 18.000 karakter szóközök nélkül (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!). 

A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.

 

A felhasznált szakirodalom feltüntetése

Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer. 

Új tendenciák a modern tudományban VI.
2014-2015. évi tanév II. félév
értelmiségi modulként meghirdetett egyetemi kurzus
Kurzus időpontja: 
szerda 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban VI.
Projekt dilemmák
Előadó: 
Hamvas László
Időpont: 
2015. február 25., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban VI.
Területfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon
Előadó: 
Dorogi Zoltán
Időpont: 
2015. március 4., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban VI.
Betegség miatt elmarad!
Időpont: 
2015. március 11., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban VI.
Valóban félnünk kell a klímaváltozástól?
Előadó: 
Dr. Rácz István András
Időpont: 
2015. március 18., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban VI.
Kant etikája madártávlatból
Előadó: 
Dr. Szrogh István
Időpont: 
2015. március 25., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban VI.
A "He for She" kampány, és ami mögötte van
Előadó: 
Dr. Séllei Nóra
Időpont: 
2015. április 1., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban VI.
Előadó: 
Kocsis Áron
Időpont: 
2015. április 22., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban VI.
Én -kép, mi-kép. Vallási identitás, református öntudat.
Előadó: 
Kocsis Áron
Időpont: 
2015. április 22., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban VI.
Reformkori naplók. A történész dilemmái autobiográfiai szövegek olvasása közben.
Előadó: 
Dr. Velkey Ferenc
Időpont: 
2015. május 6., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban VI.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban VI.
A debreceni zsidónegyed rehabilitációja és a kollektív emlékezet traumatikus terei
Előadó: 
Dr. Berta Erzsébet
Időpont: 
2015. május 13., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)