• English
  • Magyar

Biológiai tudományok szakcsoport

Biológiai tudományok szakcsoport

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Fehér Virág III. PhD Környezettudomány PhD TTK
A projektmódszer hatásvizsgálata tanulói ön- és társértékeléssel természettudományos projekt példáján
Jónás Andrea Petra II. MSc Vegyészmérnök TTK
Az Aspergillus fumigatus humánpatogén gombafaj szénstressz válaszainak vizsgálata transzkriptomikai módszerekkel
Simon Alexandra II. MSc Hidrobiológus TTK
Három észak-iraki víztározó vízkémiai és algológiai vizsgálata
Váradi Eszter Anna II. MSc Molekuláris biológia - Biokémia-Genomika szakirány ÁOK
N-glikán profilok elemzése kapilláris elektroforézissel