• English
 • Magyar

Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében

Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében
 • Előadó: Nagy Gábor, külpolitikai szakértő
 • Kód: HATVANISZK035
 • Félév: 2021/22/2
 • Kurzus típusa: Értelmiségi modul
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: Kedd 18:00 óra 
 • Helye: Kossuth Lajos Kollégiumok III. számú épület, V. emeleti terem

Kurzusleírás:

A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a napi hírek mögött rejlő folyamatokba és rávilágítson a nemzetközi eseményeket befolyásoló hatalmi érdekekre, az országok érdekérvényesítő képességére és a nemzetközi szervezetek szerepére.

Előadások:

 1. Alapelvek a nemzetközi kapcsolatokban - az államok érdekérvényesítésének módjai (február 15.)
 2. Ukrajna-Oroszország: a NATO jelenlegi szerepe, a bővítés veszélyei (március 01.)
 3. Közel-Kelet: Szíria-Izrael-Libanon (március 22.)
 4. Jugoszlávia felbomlása - A délszláv térség jövője (április 05.)
 5. Nemzetközi törvényszékek: jogi vagy politikai szerep? ICTY/STL/ICC (április 19.)
 6. Szuverenitás és beavatkozás: feloldható ellentmondás? (május 03.)
 7. Afganisztán/Irak - War on terror: siker vagy bukás? (május 10.)
 
Előadó:
Nagy Gábor, külpolitikai szakértő
 
Iskolai végzettségei:
 • Brit Királyi Katonai Akadémia, Sandhurst, Egyesült Királyság
 • Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
 • Tufts University, Fletcher School of International Relations, Boston, USA
Munkahelyei:
 • 1996-2001 Honvédelmi Minisztérium, Budapest
 • 2001-2009 Jugoszlávia Törvényszék ICTY, Hága
 • 2009-2020 Libanon Törvényszék STL, Hága

A tantárgy teljesítése

A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a kurzus során elhangzott előadások valamelyikének témájába illő, szabadon választott nemzetközi esemény vagy folyamat írásbeli elemzése 3-5 oldalban.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében
 • Kód: HATVANISZK035
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2022
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva.
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált irodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.

 

Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében
2021-2022. évi tanév II. félév
Elmélet
Kurzus időpontja: 
Kedd 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében

Kurzus címe: 
Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében
Alapelvek a nemzetközi kapcsolatokban - az államok érdekérvényesítésének módjai
Előadó: 
Nagy Gábor
Időpont: 
2022. február 15., kedd - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében

Kurzus címe: 
Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében
Ukrajna-Oroszország: a NATO jelenlegi szerepe, a bővítés veszélyei
Előadó: 
Nagy Gábor
Időpont: 
2022. március 1., kedd - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében

Kurzus címe: 
Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében
Közel-Kelet: Szíria-Izrael-Libanon
Előadó: 
Nagy Gábor
Időpont: 
2022. március 22., kedd - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében

Kurzus címe: 
Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében
Jugoszlávia felbomlása - A délszláv térség jövője
Előadó: 
Nagy Gábor
Időpont: 
2022. április 5., kedd - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében

Kurzus címe: 
Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében
Nemzetközi törvényszékek: jogi vagy politikai szerep?
Előadó: 
Nagy Gábor
Időpont: 
2022. április 19., kedd - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében

Kurzus címe: 
Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében
Szuverenitás és beavatkozás: feloldható ellentmondás?
Előadó: 
Nagy Gábor
Időpont: 
2022. május 3., kedd - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében

Kurzus címe: 
Összefüggések a nemzetközi kapcsolatok globális rendszerében
Afganisztán/Irak - War on terror: siker vagy bukás?
Előadó: 
Nagy Gábor
Időpont: 
2022. május 10., kedd - 18:00
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)