• English
  • Magyar

Seniorok

Név Évfolyamnövekvő sorrend Képzés Szak Kar Kutatási téma
Nagy Jenő V. PhD Biológia Tudományok TTK
A klíma, a vonulás és az életmenet-jellegek kölcsönhatása madarak evolúciójában
Tóth Ákos IV. PhD Informatika PhD IK
Deformációs technikák a számítógépes animációban
Juhász Laura IV. PhD Fizika PhD TTK
Atommozgási folyamatok 2 és 3 dimenziós fémoxid szerkezetekben
Márián István Gábor IV. PhD Fizika PhD TTK
Elméleti részecskefizika, Funkcionális renormálási csoport módszer
Veres Tünde IV. PhD Történelemtudományok BTK
A regéci uradalom a XVII. századi összeírások tükrében
Rubóczki Babett IV. PhD Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi doktori program BTK
A sebezhetőség és ellenállás anya-ágú örökségei kortárs amerikai Latina írónők műveiben
Katona Tamás IV. PhD Informatika PhD IK
Biológiai problémák megoldása gépi tanulás segítségével
Nagy Ferenc IV. PhD Informatika PhD IK
Görbék és felületek a számítógépes geometriai modellezésben
Papp György IV. PhD Informatika PhD IK
Nagyméretű mátrixok vizualizációja a weben hiperbolikus geometriai alapokon
Lénárt-Muszka Zsuzsanna IV. PhD BTK
Az anyaság és anyai testek reprezentációi a kortárs afroamerikai női prózában

Oldalak