• English
  • Magyar

Belicza György Alex

Felhasználói adatok

Név: 
Belicza György Alex

Képzés

Évfolyam: 
III.
Képzés: 
PhD
Szak: 
Történelemtudományok
Kar: 
BTK
Doktori iskola (senior hallgatók): 
Történelmi és Néprajzi Doktori iskola
Szakkolégiumi szakcsoport: 
Nyelvvizsga: 
Nyelv: 
Angol
Szint: 
B2

Kutatási téma

Kutatási téma címe: 
Sajógalgóc gazdaság- és társadalomtörténete a 20. század első felében
Rövid leírása: 
Kutatómunkám során Sajógalgóc társadalmát, gazdaságát és a helybéliek mentalitását vizsgálom az 1895 és 1943 közötti időszakban. Célom egyrészt a vizsgált időszak falusi társadalmának megjelenítése, másrészt pedig az, hogy a településről egy olyan átfogó képet alkossak, amelyben kirajzolódnak a meghatározó társadalmi- és gazdasági folyamatok; a rokonsági, szomszédsági viszonyok ismertetésével a kapcsolati hálók sokasága és ennek jelentősége. Mindezt egy mikrotörténeti elemzés keretében a posztmodern történetírás eszközeivel és a ,,history from below” módszerének alkalmazásával.
Témavezető: 
Dr.
Szilágyi Zsolt

Ösztöndíjak

Ösztöndíj típusa: 
  • Egyéb ösztöndíjak
  • Kiemelt Ösztöndíj
Ország: 
Magyarország
Év: 
2014.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
BTK Kiemelt szakmai ösztöndíj 2014/2015-ös tanév
Ösztöndíj típusa: 
  • Külföldi ösztöndíjak
  • Campus Hungary
Ország: 
Szlovákia
Év: 
2013.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
Campus Hungary Rövid Tanulmányút
Ösztöndíj típusa: 
  • Kiemelt ösztöndíjak
  • Köztársasági Ösztöndíj
Ország: 
Magyarország
Év: 
2015.
Ösztöndíj típusa: 
  • Egyéb ösztöndíjak
Ország: 
Magyarország
Év: 
2015.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
Nemzeti Tehetségprogram - "Egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak"

Konferencia előadások

Konferencia: 
OTDK konferencia
Konferencia pontos címe: 
XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekció
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egytem
Szekció: 
Két világháború közötti magyar történelem II.
Előadás pontos címe: 
Sajógalgóc gazdaság- és társadalomtörténete 1895-1943
Előadás nyelve: 
Magyar
Helyezés: 
2. helyezett
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2013. április 3., szerda
Vége: 
2013. április 5., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Információ és társadalom
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Nyíregyháza
Rendező intézmény: 
Nyíregyházi Főiskola
Szekció: 
Lokális mentalitás és információszerkezet
Előadás pontos címe: 
Mentális képek történelmi és információtörténeti vonatkozásban
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2013. november 21., csütörtök
Vége: 
2013. november 22., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Fiatalok régi témákról
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Budapest
Rendező intézmény: 
MTA Bölcsészettudományi Kutatócsoport
Szekció: 
Vidéktörténeti kutatócsoport
Előadás pontos címe: 
A Horthy-ínségakció Miskolcon 1933-ban
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2015. április 21., kedd
Vége: 
2015. április 21., kedd
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Tavaszi Tudományos Hallgatói Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem
Szekció: 
Történettudományi Szekció
Előadás pontos címe: 
A Horthy-ínségakció tevékenysége Miskolcon 1930 és 1933 között
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2015. május 7., csütörtök
Vége: 
2015. május 8., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
"Tudományok közötti együttműködés" - I. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem
Szekció: 
Témám és a jövő társadalma
Előadás pontos címe: 
Gazdaságtörténeti vizsgálatok a Csermosnya völgyében
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2016. június 15., szerda
Vége: 
2016. június 15., szerda
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Tavaszi Tudományos Hallgatói Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem
Szekció: 
Történettudományi Szekció
Előadás pontos címe: 
Nominális vizsgálatok a miskolci ínségakció ésa Csermosnya-völgyi lakosok körében
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2016. május 5., csütörtök
Vége: 
2016. május 5., csütörtök

Publikációk

Publikáció címe: 
Sajógalgóc gazdaság- és társadalomtörténete
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Debrecen
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Megjegyzés: 
Juvenilia V. (Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája)
Publikáció címe: 
"Egyszerű Falusi Történetek" - Fejezetek a sajógalgóciak életéből a 20. században, falutörténeti gyűjtemény
Társszerző(k): 
Lipták Sándor
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Sajógalgóc
A publikáció műfaja: 
Szerkesztés, szöveggondozás
Megjegyzés: 
Lipták Sándor posthumus kötetének szerkesztői munkálata és kiadása