• English
  • Magyar

Seniorok

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Kóti Tibor III. PhD Földtudományi Doktori Iskola TTK
Aktív munkaerő-piac politikai hatékonyság vizsgálata, periférikus térségekben
Kovács Ágnes Éva I. PhD Klinikai Laboratóriumi Kutató ÁOK
Scoliosis klasszifikáció szemléltetése 3D nyomtatással előállított modellgyűjteménnyel
Kovács Henrietta II. PhD Kémia TTK
Katalitikus hidrodehalogénezés szilárd hordozón rögzített katalizátorral
Kucska Nóra Petra I. PhD Fizikus TTK
Pozitív szemidefinit operátorok alkalmazása sokrészecskés kvantum rendszerek egzakt alapállapotainak meghatározására
Márián István Gábor III. PhD Fizikus TTK
Elméleti részecskefizika, Funkcionális renormálási csoport módszer
Nagy Bálint I. PhD Földtudományi Doktori Iskola TTK
Hidrológiai modellezés
Nagy Ferenc III. PhD Programtervező informatikus IK
Görbék és felületek a számítógépes geometriai modellezésben
Nagy Jenő III. PhD Biológia TTK
Klimatikus hatások szerepe madarak életmenet jellegeinek evolúciójában
Nagy Tamás Milán III. PhD Vegyész TTK
Peptid modellek és peptid-fehérje kölcsönhatás vizsgálata NMR-spektroszkópiával és számítógépes molekulamodellezéssel
Papp György III. PhD Programtervező informatikus IK
Nagyméretű mátrixok vizualizációja a weben hiperbolikus geometriai alapokon

Oldalak