• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Névcsökkenő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Kusnyir Krisztina II. MA Néprajz BTK
Az indie stílus kulturális antropológiai elemzése
Kuszinger Rebeka II. MA Anglisztika BTK
Narrative Strategies in Ian McEwan's Fiction
Lengyel Emese II. MA Néprajz BTK
Az operett tematizálása a Színházi Életben
Ménesi Bence László II. OMA Osztatlan tanári mesterszak BTK
Vallásosság a késő antikvitásban
Montvajszki Timea II. MSc Biotechnológia TTK
Gyógyszerek szennyezésének vizsgálata analitikai módszerekkel
Nagy Bertalan IV. OMA Osztatlan tanári mesterszak TTK
Álmosd község két világháború közötti társadalomtörténete
Nagy Gergő III. BA Néprajz-Muzeológia BTK
Álmosd településszerkezeti változásai
Nagy Zoltán II. MA Szociálpolitika BTK
Civil aktivitást végző fiatalok demokratikus értékváltozásai
Németh Dorottya I. MA Esztétika BTK
Az identitásváltozás szerepe a modern és a posztmodern érában
Németh Szilvia I. MA Német nyelv irodalom és kultúra BTK
Präverbfügungen und Verbkomposita im Deutschen

Oldalak