• English
  • Magyar

Seniorok

Név Évfolyam Képzéscsökkenő sorrend Szak Kar Kutatási téma
Steib Imola Pálma IV. PhD Fizika TTK
Renormálás valós időben
Kovács Henrietta III. PhD Kémia TTK
Katalitikus hidrodehalogénezés szilárd hordozón rögzített katalizátorral
Szabó Éva IV. PhD Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi doktori program BTK
Az otthonkép átalakulása az 1945 utáni brit női irodalomban
Kukucska Zsuzsa II. PhD szociológia BTK
Partnerszelekciós habitusok vizsgálata a vidéki egyetemisták körében
Novák Zsófia II. PhD Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi doktori program BTK
Az identitás és a szubjektivitás problematikája kortárs angolszász regényekben és vizuális kultúrában
Véber Zoltán II. PhD Történelem BTK
Hunyadi János 1448 és 1456 közötti törökellenes politikája
Farkas Fanni Boglárka II. PhD Magyar irodalmi modern filológiai és kultúratudományi program TTK
A német nyelvű gyermek és ifjúsági irodalom aktuális tendenciái, valamint szerepe a német, mint idegen nyelv oktatásában
Végh Loretta Vivien III. PhD Történelemtudományok BTK
Friedrich István élet- és politikai pályája
Csapó Gábor IV. PhD Informatika PhD IK
Algoritmizálási készségek fejlesztése vizuális programozással
Kóti Tibor IV. PhD Földtudomány TTK
Aktív munkaerő-piac politikai hatékonyság vizsgálata, periférikus térségekben

Oldalak