• English
  • Magyar

Alap- és mesterképzős hallgatók

Névnövekvő sorrend Évfolyam Képzés Szak Kar Kutatási téma
Vona Zoltán III. OMA Osztatlan tanári mesterszak BTK
Debrecen környéki zsidóság a XX. században
Virág Alexandra III. BA szociológia BTK
Kommunikációs struktúrák és rituálék változásai a családi életben az információs társadalom hatására
Végh Fruzsina Angelika I. MA Pszichológia BTK
Magatartásproblémákkal küzdő gyerekek nehézségei: önjellemzés, korai kapcsolatok és a pedagógusok megítélése
Varga Imre Solt IV. OMA Osztatlan tanári mesterszak TTK
Luxemburgi Zsigmond huszita háborúinak első fele
Váradi Eszter Anna I. MSc Molekuláris biológia ÁOK
N-glikán profilok elemzése kapilláris elektroforézissel
Vadász Márton I. MA Néprajz BTK
Váncsod, egy bihari falu társadalma a XVIII-XIX. században
Tóth Nikolett III. OMA Földrajz-történelem OMA TTK
Galga-patak komplex hidrológiai elemzése
Tímár Csenge Mária II. BA Magyartanár - Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára BTK
Antonio Rincón diplomáciai munkája 1522-1523-ban
Tarcsi Fruzsina I. MSc Egészségpszichológia NK
Deperszonalizàció jelensége
Takács Gergő I. OMA Osztatlan tanári mesterszak BTK
Angol és magyar fonológia

Oldalak