• English
  • Magyar

Nagy Jenő

Felhasználói adatok

Név: 
Nagy Jenő

Képzés

Évfolyam: 
V.
Képzés: 
PhD
Szak: 
Biológia Tudományok
Kar: 
TTK
Doktori iskola (senior hallgatók): 
Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola
Szakkolégiumi szakcsoport: 
Nyelvvizsga: 
Nyelv: 
Angol
Szint: 
B2

Kutatási téma

Kutatási téma címe: 
A klíma, a vonulás és az életmenet-jellegek kölcsönhatása madarak evolúciójában
Rövid leírása: 
Az elmúlt évek során a ragadozó madarak (Accipitriformes) és a rigók (Turdidae) biogeográfiájával és a vonulás evolúciójával foglalkoztam. Mindkét csoport újabb példaként szolgál a szárazföldi madarak trópusi eredetére. Azonban a korábbi elképzelésekkel ellentétben, Délkelet-Ázsia és Afrika bizonyult fontos fajképződési gócterületnek, míg Dél-Amerika egy nagyon korai célterület lehetett. Az újonnan megjelenő füves élőhelyek, valamint az erdős területek arányának változása a Késő-Miocén lehűlés és szárazodás következtében, alapvetően beindíthatta a madárcsoportok szétterjedését, felgyorsítva ezzel a fajképződést. Mindazonáltal viselkedésbeli változásokat is előidézhetett, melyek a vonulás kialakulását segítették. A vonulás más-más csoportokban eltérő módon jelenhetett meg. A ragadozók esetében nem vonuló ősökből több leszármazási vonalon, egymástól függetlenül jelent meg ez a viselkedési forma. Ebben a csoportban inkább fakultatív jellege van a viselkedésnek, melyet a nagyszámú, kóborló egyedek megfigyelése is alátámaszt. Ezzel ellentétben, a rigók esetében sokkal mélyebben gyökerezik a vonulás, és egyfajta örökségnek tekinthető, összefüggésben a rendszeres kelet-nyugati mozgásokkal. Az egyik legfontosabb, vonulással összefüggő tényező a fajok táplálkozása. Az eredményekből kitűnik, hogy a vonulás kialakulhat akkor is, ha egy faj több, különböző táplálékforrást képes hasznosítani, de akkor is, ha képes a táplálékforrások közötti, rugalmas váltásra. Végezetül, a vonulás során elszenvedett veszteségek és a madarak szaporodási sikere között csereviszony áll fenn. Több esetben kimutatható megnövekedett fészekalj-méret vonuló fajoknál. További madárcsoportokon végzett vizsgálatok segíthetnek annak feltárásában, hogy ez a csereviszony többször, származástól (filogenetikailag) függetlenül jelenik-e meg a madárvilágban.
Témavezető: 
Prof. Dr.
Varga Zoltán

Ösztöndíjak

Ösztöndíj típusa: 
  • Egyéb ösztöndíjak
  • Kiemelt Ösztöndíj
Ország: 
Magyarország
Év: 
2012.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
Debreceni Egyetem kiemelt szakmai ösztöndíja (2011/12/II.)
Ösztöndíj típusa: 
  • Egyéb ösztöndíjak
  • Nyári Ösztöndíj
Ország: 
Magyarország
Év: 
2012.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
Debreceni Egyetem nyári szakmai ösztöndíja
Ösztöndíj típusa: 
  • Kiemelt ösztöndíjak
  • Köztársasági Ösztöndíj
Ország: 
Magyarország
Év: 
2012.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
Köztársasági ösztöndíj a 2012/13-as tanévre
Ösztöndíj típusa: 
  • Külföldi ösztöndíjak
  • Campus Hungary
Ország: 
Spanyolország
Év: 
2014.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
Rövid tanulmányút - konferencia
Ösztöndíj típusa: 
  • Egyéb ösztöndíjak
Ország: 
Magyarország
Év: 
2016.
Ösztöndíjkiírás pontos címe: 
Nemzeti Tehetség Program

Konferencia előadások

Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
XII. Kolozsvári Biológus Napok
Konferencia helyszíne: 
Románia
Kolozsvár
Rendező intézmény: 
Babes-Bolyai Tudományegyetem
Előadás pontos címe: 
A vonulás evolúciós eredete nappali ragadozó madaraknál
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2011. április 8., péntek
Vége: 
2011. április 9., szombat
Konferencia: 
OTDK konferencia
Konferencia pontos címe: 
XXX. Jubileumi OTDK
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Budapest
Rendező intézmény: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szekció: 
Biológia
Előadás pontos címe: 
A vonulás evolúciós eredete nappali ragadozó madaraknál
Előadás nyelve: 
Magyar
Helyezés: 
2. helyezett
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2011. április 19., kedd
Vége: 
2011. április 21., csütörtök
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
XIII. Magyar Etológiai Kongresszus
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem
Előadás pontos címe: 
Vonulási stratégiák evolúciója nappali ragadozó madaraknál
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2011. november 25., péntek
Vége: 
2011. november 26., szombat
Konferencia: 
TDK konferencia
Konferencia pontos címe: 
Őszi Tudományos Diákköri Konferencia
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Debrecen
Rendező intézmény: 
DE Természettudományi és Technológia Kar
Szekció: 
Biológia
Előadás pontos címe: 
Környezeti tényezők szerepe a kooperatív költés evolúciójában madaraknál
Előadás nyelve: 
Magyar
Helyezés: 
2. helyezett
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2012. november 20., kedd
Vége: 
2012. november 23., péntek
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
XIV. Magyar Etológiai Kongresszus
Konferencia helyszíne: 
Románia
Kolozsvár
Rendező intézmény: 
Babes-Bolyai Tudományegyetem
Előadás pontos címe: 
Klimatikus hatások, genetikai párzási rendszer és a kooperatív költési rendszerek evolúciója madaraknál
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2012. november 29., csütörtök
Vége: 
2012. december 1., szombat
Konferencia: 
OTDK konferencia
Konferencia pontos címe: 
XXXI. OTDK
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Szeged
Rendező intézmény: 
Szegedi Tudományegyetem
Szekció: 
Biológia
Előadás pontos címe: 
Környezeti tényezők szerepe a kooperatív költés evolúciójában madaraknál
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2013. április 2., kedd
Vége: 
2013. április 4., csütörtök
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
5. Kárpát-medencei Mürmekológiai Szimpózium
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Szögliget
Rendező intézmény: 
Debreceni Egyetem
Előadás pontos címe: 
Táplálékszerzési stratégiák eltérései különböző hangyacsoportoknál
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2014. augusztus 14., csütörtök
Vége: 
2014. augusztus 17., vasárnap
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
Modern Phylogenetic Comparative Methods and their application in evolutionary biology
Konferencia helyszíne: 
Spanyolország
Seville
Rendező intézmény: 
Biological Station, Spanish Council for Scientific Research / University of Sevilla
Előadás pontos címe: 
Phylogeny, historical biogeography and the evolution of migration in diurnal birds of prey
Előadás nyelve: 
Angol
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2014. november 11., kedd
Vége: 
2014. november 15., szombat
Konferencia: 
Egyéb konferencia
Konferencia pontos címe: 
XVII. Magyar Etológiai Kongresszus
Konferencia helyszíne: 
Magyarország
Dobogókő
Rendező intézmény: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Előadás pontos címe: 
Vonulási rendszerek különbségei a ragadozó madaraknál
Előadás nyelve: 
Magyar
Konferencia időpontja: 
Kezdete: 
2015. november 27., péntek
Vége: 
2015. november 29., vasárnap

Egyéb versenyeken elért eredmények

Verseny megnevezése: 
A Próféta léptei
Verseny helyszíne: 
Románia
Nagyvárad
Rendező intézmény: 
Bihar és Szilágy Megyei Vakok Szövetsége
Helyezés: 
1. helyezett
Megjegyzés: 
Nemzetközi irodalmi pályázat. A mű címe: Beszélgetés Dédapámmal

Publikációk

Publikáció címe: 
Rövid segítség egyetemi hallgatóknak evolúcióbiológiai témájú kutatásaik elkezdéséhez. Néhány módszer rövid áttekintése egy korábbi vizsgálatunk alapján
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
„A mi tendenciáink…” Szakkollégiumi Tanulmányok 1.
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Megjegyzés: 
Az evolúcióbiológiai kutatások igen szerteágazóak, rengeteg módszert alkalmaznak, melyeknek megvannak a saját előnyeik és természetesen hátrányaik is. (Nem minden esetben használható ugyanúgy egy már korábban jól bevált metódus.) Ebben a tanulmányban szeretnék egy rövid áttekintést adni azokról a módszerekről, melyeket kutatásaink során alkalmaztunk és alkalmazunk a Debreceni Egyetem Viselkedésökológiai Kutatócsoportjában egy-egy viselkedésbeli probléma evolúciós szemszögű feltárásához.
Publikáció címe: 
Rövid segítség egyetemi hallgatóknak evolúcióbiológiai témájú kutatásaik elkezdéséhez II. Statisztikai elemzések, elterjedési terület rekonstrukció és egyéb problémák
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
„A mi tendenciáink…” Szakkollégiumi Tanulmányok 2.
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Megjegyzés: 
Ebben a tanulmányban szeretnék egy általánosabb képet adni arról, hogy mely statisztikai elemzéseket milyen természetű adatokra lehet használni és mire kell nagyon odafigyelni alkalmazásuk során. A tanulmány második részében pedig az ősi elterjedési területek rekonstrukciójának problémáival, megvalósíthatóságával és lehetséges módjaival foglalkozom a teljesség igénye nélkül (nem matematikai megközelítésből).
Publikáció címe: 
Phylogeny, historical biogeography and the evolution of migration in accipitrid birds of prey (Aves: Accipitriformes)
Társszerző(k): 
Tökölyi Jácint
Publikáció nyelve: 
Angol
A publikáció megjelenésének helye: 
Ornis Hungarica
A publikáció műfaja: 
Idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjegyzés: 
Abstract: Migration plays a fundamental part in the life of most temperate bird species. The regular, large-scale seasonal movements that characterize temperate migration systems appear to have originated in parallel with the postglacial northern expansion of tropical species. Migratoriness is also influenced by a number of ecological factors, such as the ability to survive harsh winters. Hence, understanding the origins and evolution of migration requires integration of the biogeographic history and ecology of birds in a phylogenetic context. We used molecular dating and ancestral state reconstruction to infer the origins and evolutionary changes in migratory behavior and ancestral area reconstruction to investigate historical patterns of range evolution in accipitrid birds of prey (Accipitriformes). Migration evolved multiple times in birds of prey, the earliest of which occurred in true hawks (Accipitrinae), during the middle Miocene period, according to our analyses. In most cases, a tropical ancestral distribution was inferred for the non-migratory ancestors of migratory lineages. Results from directional evolutionary tests indicate that migration evolved in the tropics and then increased the rate of colonization of temperate habitats, suggesting that temperate species might be descendants of tropical ones that dispersed into these seasonal habitats. Finally, we found that diet generalization predicts migratoriness in this group.
Publikáció címe: 
A rigófélék (Turdidae) tágabb értelemben vett rokonsági viszonyai, biogeográfiája és a Magyarországon előforduló fajok vonulási mintázatai
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
„A mi tendenciáink…” Szakkollégiumi Tanulmányok 3.
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Megjegyzés: 
Az egyre bővülő molekuláris biológiai módszerek felhasználásával készült filogenetikai, biogeográfiai vizsgálatok, napjainkban mindinkább átformálják az egyes növény-, és állatfajok rokonsági kapcsolatairól, elterjedéséről alkotott elképzeléseinket. A biogeográfiai vizsgálatok lehetőséget kínálnak arra, hogy megértsük az egyes élőlények, élőlénycsoportok jelenkori elterjedésének dinamikáját, feltárhassuk a múltbeli eseményeket és előrejelzéseket adhassunk jövőjüket illetően. Kevés olyan állatcsoport van, melyek legalább annyira kutatottak lennének, mint a madarak. Ki ne találkozott volna már velük egy erdei séta alkalmával, ki ne hallotta volna változatos éneküket vagy ne látta volna színpompás példányaikat? A madarak (Aves) közel tízezer fajjal vannak jelen bolygónkon. Ennek a nagy osztálynak – mely még így is eltörpül például az ízeltlábúakhoz (Arthropoda) képest – mintegy kétharmadát az énekesmadarak (Passeriformes) adják. Ebbe a színpompás, változatos énekű társaságba tartoznak például a rigófélék (Turdidae), jelen tanulmány elsőszámú szereplői is.
Publikáció címe: 
Madárősök a Kárpát-medencében
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Természet Világa
A publikáció műfaja: 
Magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjegyzés: 
Erdély területén a legjelentősebb őslénytani leletek a Hátszegi-medencében találhatók. Csontoshalaktól, gyíkoktól, kétéltűektől kezdve a krokodilokon és emlősökön át egészen a madarakig találtak már itt fosszíliákat, melyek a késő kréta faunájának gazdag mintájául szolgálnak. Báró Nopcsa Ferenc (1877–1933) nevét és munkásságát minden őslénykutató ismeri, hiszen a birtokán megtalált dinoszaurusz-csontokból kiindulva az őshüllők kutatásának egyik máig meghatározó személyisége volt. [...] Az egyik legfrissebb maradvány Sebes környékéről került elő, amely az eddig ismert rokon fajoktól sokban különbözött. A Balaur bondoc...[...]
Publikáció címe: 
A rigófélék (Turdidae) tágabb értelemben vett rokonsági viszonyai, biogeográfiája 2. Honnan származhatnak a rigók?
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
„A mi tendenciáink…” Szakkollégiumi Tanulmányok 4.
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Megjegyzés: 
A korábbi vizsgálatok a rigófélék családját (Turdidae) jóval fiatalabbnak ítélték, mint ahogy azt az újabb vizsgálatokból tudjuk. Ennek következtében a fajkeletkezési események rövidebb időintervallumba szűkültek össze és azt mutatták, mintha a rigófélék csoportjainak elkülönülése gyors folyamat lett volna. Jelen tanulmányt bevezetőnek szánom a biogeográfiai elemzések világába és a rigófélék származását illető fő kérdés felvetéséhez.
Publikáció címe: 
Life history traits, bio-climate and migratory systems of accipitrid birds of prey (Aves: Accipitriformes)
Társszerző(k): 
Végvári Zsolt, Varga Zoltán
Publikáció nyelve: 
Angol
A publikáció megjelenésének helye: 
Biological Journal of the Linnean Society
A publikáció műfaja: 
Idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjegyzés: 
Abstract: Although migration is a widespread phenomenon across a range of taxa, the evolution of migratory behaviour remains insufficiently understood. Therefore, the aim of this study was to examine the relationships between migratory behaviour and life history traits of diurnal birds of prey (Accipitriformes) in a phylogenetic context and also to investigate the bioclimatic suitability of geographical ranges for migratory raptors. We performed phylogenetic generalized least square analysis, using a previously published phylogenetic tree of 179 accipitrid raptors, to identify relationships among distribution patterns, diet, hunting strategies, body measurements, clutch size, and migratory behaviour. Bioclimatic data were employed into computer learning maximum entropy modelling (Maxent) to specify differences between climatic conditions on breeding and wintering grounds. Clutch size and hunting strategies have been proved to be the most important variables in shaping distribution areas, and also the geographic dissimilarities may mask important relationships between life history traits and migratory behaviours. However, this result supports the need for distinctions among the three major migratory routes in raptors. Indeed, the West Palearctic-Afrotropical and the North-South American migratory systems are fundamentally different from the East Palearctic-Indomalayan system, owing to the presence versus absence of ecological barriers. This suggests that the migratory behaviours differ among the three main migratory routes for these species. Future studies could uncover the causes of differences among the three main flyways in more detail.
Publikáció címe: 
A rendezetlenség elvének felhasználása ragadozó madarak vonulási rendszereinek vizsgálatában
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
„A mi tendenciáink…” Szakkollégiumi Tanulmányok 5.
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Megjegyzés: 
A különböző környezeti hatások szerepének vizsgálata már régóta a biológiai vizsgálódások egyik központi területévé nőtte ki magát, amely az utóbbi időben új szintre emelkedett. Mára nincs olyan területe a biológiának, ahol ne tennének fel a környezeti hatásokkal kapcsolatos kérdéseket. Vizsgálatunkban a fizikából ismeretes rendezetlenség (entrópia) elvének környezeti tényezőkre kidolgozott számítógépes tanulási módszerét használtuk fel.
Publikáció címe: 
Phylogeny and evolution of the European Goldfinch (Carduelis carduelis) and its allies – a review of the “bird of the year”
Publikáció nyelve: 
Angol
A publikáció megjelenésének helye: 
Ornis Hungarica
A publikáció műfaja: 
Idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjegyzés: 
Abstract: In 2017 the European Goldfinch (Carduelis carduelis) was voted to be the “bird of the year” in Hungary. This is a partially migrant species; most of the European populations are resident, however, its breeding range extends to East from the Sweden-Poland-Moldova axis towards the Yenisei with some of the populations wintering in Kazakhstan and South of Turkey. The European Goldfinch is classified within the Carduelinae subfamily including approximately a hundred species. Several taxonomic changes were introduced in this group during the last fifteen years, however, we still do not understand much of their origin and evolutionary history. My aim in this paper is to collect existing knowledge on the phylogeny and evolution of the Carduelinae finches and their allies, with a particular focus on the European Goldfinch and its closest relatives. Furthermore, here I point out uncertainties in different phylogenetic sources of finches, which careful consideration can be useful in similar evolutionary studies. Finally, I summarise some vision for future research.
Publikáció címe: 
Kultúra, hitvilág, mitológia: titokzatos madarak
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
„A mi tendenciáink…” Szakkollégiumi Tanulmányok 6.
A publikáció műfaja: 
Tanulmány
Megjegyzés: 
Az ember sokszínű kultúrájának igen gyakori szereplői az állatok. Már az emberiség hajnalán is a középpontban voltak, amit a továbbörökített barlangrajzok bizonyítanak. Természetesen elsősorban a fennmaradás szempontjából voltak jelentősek ezek a lények, ugyanakkor az ősi emberek tisztelték is azokat és olykor természetfeletti tulajdonságokkal ruházták fel őket. Eme keretbe foglalva könnyű belátni, hogy a madarak is igen titokzatos csoportot képeztek, amelyeket valóban csodáltak a rejtélyes viselkedésük, a káprázatos megjelenésük vagy épp a meglepő intelligenciájuk miatt. A következő néhány alfejezetben, a teljesség igényével bár, de eme cél megvalósításának csaknem lehetetlensége miatt, kiragadott példákon keresztül szeretném bemutatni azt, hogy korábban mit gondoltak az emberek a madarakról.
Publikáció címe: 
A magyar madártan 150 éve I. Kezdetek: Őskortól a hőskorig
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Természet Világa
A publikáció műfaja: 
Magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjegyzés: 
A cím már önmagában sejteti, hogy történelmi eseményekről olvashat a kedves érdeklődő. Ugyanis a 2019-es esztendő több szempontból is jelentős. Először is, jelen folyóirat, melyet kezében tart a Kedves Olvasó, elérkezett a 150. évfolyamához, ami azt jelenti, hogy a Természet Világa már 1869 óta (akkor még Természettudományi Közlöny néven) rendszeres, havi tudósítója a legfontosabb tudományos eredményeknek. Ehhez az évfordulóhoz szeretnék csatlakozni jelen összefoglaló tanulmánnyal, egy olyan sorozat első részeként, amelyben a XIX. század második felétől napjainkig terjedő időszakot kívánom áttekinteni, a magyar madártani kutatások vonatkozásában.
Publikáció címe: 
Phylogeny, migration and life history: filling the gaps in the origin and biogeography of the Turdus thrushes
Társszerző(k): 
Végvári Zsolt, Varga Zoltán
Publikáció nyelve: 
Angol
A publikáció megjelenésének helye: 
Journal of Ornithology
A publikáció műfaja: 
Idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjegyzés: 
Although the biogeographic history of thrushes (Turdidae) has been extensively studied, a concise discussion of this topic is still lacking. Therefore, in this study we aimed to investigate: (1) the evolutionary origin of the migratory behaviour of the Turdus thrushes in a biogeographic context including (2) trans-Atlantic dispersal events, (3) possible colonization routes into the Nearctic, and (4) relationships among life history traits, ecological factors, and migratory strategies within the most comprehensive taxon set of 72 Turdus thrushes to date. We estimated the ancestral ranges of the studied species, primarily by comparing main biogeographic models (dispersal-vicariance, dispersal-extinction-cladogenesis, BayArea models), and performed phylogenetic generalized least squares analyses to identify relationships among distribution patterns, diet, body measurements, clutch size, and migratory behaviour. We found that the most probable ancestral regions for all Turdus species were located in the East Palearctic realm, followed by early colonization of the western Palearctic and Africa, and that several trans-Atlantic movements occurred between 11 and 4 million years ago, which is earlier than previously thought. Migration emerged as an ancestral behaviour of the genus Turdus, and differences in clutch size and main food types were significant between migratory and non-migratory species. Correlated evolution was found between migration and along-latitudinal mobility, main food type, and the shift in main food type between the seasons. We conclude that along-latitudinal movements may have evolved earlier, simultaneously with the radiation of the Turdus thrushes, followed by the appearance of meridional migration, associated with orographic and climatic changes. The increased clutch sizes observed in migratory species and documented here for thrushes could serve as an important mechanism to compensate for losses due to mortality during migration.
Publikáció címe: 
A magyar madártan 150 éve II. Karakterek az első 75 évből
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Természet Világa
A publikáció műfaja: 
Magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjegyzés: 
Januári számunkban egy idei éven átívelő sorozatot indítottunk a magyar madártan elmúlt 150 évéről. Az első 75 évről festett történeti áttekintő háttérre építve, ebben a fejezetben a tudományterület nagyjait és legfontosabb írásos emlékeit kívánom körvonalazni, akik és amelyek mérföldkőnek számítanak a hazai ornitológia fejlődéstörténetében. Egy olyan összefoglalást szeretnék a Kedves Olvasó elé tárni, melyből megismeri a korszak legnevesebb szakértői mellett azokat a tudományos/ismeretterjesztő műveket, amelyek rendszeres forgatásával mind történelmi léptékű múlt, mind pedig napjaink legújabb, elsősorban magyar vonatkozású madártani eredményeit fellelheti.
Publikáció címe: 
A magyar madártan 150 éve III. Újabb 75 év
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Természet Világa
A publikáció műfaja: 
Magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjegyzés: 
A második világháború az élet minden területén határkövet képez. Az események hatására megváltozott a világ és már nem volt ugyanaz, mint előtte. Ez bizonyos mértékben a magyar madártan történetére is igaz. A háború utáni időszakban kezdte felismerni az emberiség, hogy milyen mértékű pusztítást tud okozni a harcmezőn kívül is, így a század második felében elkezdenek kibontakozni a bolygó jövőéért aggódó környezet-, és természetvédelmi vonatkozású törekvések. Magyarországon is egyre több ilyen irányú intézkedés lépett életbe. 1973-ban létrehozták hazánk első nemzeti parkját Hortobágyon, jelentős szerepet adva ezzel az élőhelyek megóvása és a madárvédelem számára. A jelen cikkben az 1944-től napjainkig terjedő 75 év fontosabb állomásait, intézményeit szeretném ismertetni, különös tekintettel a madarak védelmére.
Publikáció címe: 
Broodmate aggression and life history variation in accipitrid birds of prey
Társszerző(k): 
Tomás Redondo, José María Romero, Ricardo Díaz-Delgado
Publikáció nyelve: 
Angol
A publikáció megjelenésének helye: 
Ecology and Evolution
A publikáció műfaja: 
Idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjegyzés: 
Aggressive sibling competition for parental food resources is relatively infrequent in animals but highly prevalent and extreme among certain bird families, particularly accipitrid raptors (Accipitriformes). Intense broodmate aggression within this group is associated with a suite of traits including large adult size, small brood, low provisioning rates and slow development. In this study, we apply phylogenetic comparative analyses to assess the relative importance of several behavioural, morphological, life history and ecological variables as predictors of the intensity of broodmate aggression in 65 species of accipitrid raptors. We show that intensity of aggression increases in species with lower parental effort (small clutch size and low provisioning rates), while size effects (adult body mass and length of nestling period) are unimportant. Intense aggression is more closely related to a slow life history pace (high adult survival coupled with a restrained parental effort), rather than a by-product of allometry or food limitation. Consideration of several ecological variables affecting prey abundance and availability reveals that certain lifestyles (e.g. breeding in aseasonal habitats or hunting for more agile prey) may slow a species’ life history pace and favour the evolution of intense broodmate aggression.
Publikáció címe: 
A magyar madártan 150 éve IV. Óriások vállán
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Természet Világa
A publikáció műfaja: 
Magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjegyzés: 
„Óriások válláról távolba látok” – Sir Isaac Newton hasonlóan fogalmazott 1675-ben egy Robert Hooke-nak írott levelében, s ez azóta közismert mondássá vált. Nem véletlen: évszázadtól és tudományterülettől független, hogy elődeink összegyűjtött tudására épül gondolkodásunk és munkánk, ami nélkül nem érhettük volna el azokat a magasságokat, ahonnan ma egy-egy kérdéskörre ráláthatunk. Sorozatunk ezen fejezetében megismerhetünk olyan neves – és részben kortárs – madarászokat, akik az elődök nyomdokain jártak és járnak a mai napig. Munkájukat – éppúgy, mint azokét, akikről itt nem tudunk írni – e cikk szerzőjeként én is folytatni igyekszem. Nem véletlen, hogy épp ezzel az idézettel indul az egyik előkészületek alatt álló könnyűzenei művem is.
Publikáció címe: 
A magyar madártan 150 éve V. Régi kérdés, új lehetőségek
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Természet Világa
A publikáció műfaja: 
Magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjegyzés: 
Hová tűnnek télen a madarak? – ez az egyszerű kérdés már régóta foglalkoztatja az emberiséget. Megannyi elképzelés született ennek megválaszolására, melyek egy része, mai ismereteink birtokában, már csupán egy érdekes mesének tűnik. Arisztotelész, aki a természettudományok megannyi területén tett megfigyeléseket, úgy vélte, hogy egyes madárfajok képesek más fajokká átváltozni. A madárvonulás jelenségét, például a fecskék esetében, a téli álommal magyarázta, mégpedig úgy, hogy arra az időszakra, amikor nem látjuk a madarakat, azok a mocsárba süllyednek. Ahhoz azonban, hogy tudományosan vizsgálhassuk ezt a kérdést, egészen a XIX. századig várni kellett.
Publikáció címe: 
Correlated evolution of nest and egg characteristics in birds
Társszerző(k): 
Mark E. Hauber, Ian R. Hartley, Mark C. Mainwaring
Publikáció nyelve: 
Angol
A publikáció megjelenésének helye: 
Animal Behaviour
A publikáció műfaja: 
Idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjegyzés: 
Correlational selection is defined as selection for adaptive character combinations, and it therefore favours combinations of coevolved traits via phenotypic integration. Whereas the evolution of avian nestbuilding and egg-laying characteristics are well understood, their correlated dynamics remain overlooked. Here, we examined patterns of correlated evolution between nest, egg and clutch characteristics in 855 species of birds from 90 families, representing nearly 9% and 33% of avian species- and familylevel diversity. We show that the ancestral state of birds’ nests was semi-open with nest sites having since become progressively more open over time. Furthermore, nest characteristics appear to have influenced egg-laying patterns in that while semi-open nests with variable clutch sizes were probably ancestral, clutch sizes have declined over evolutionary time in both open and closed nests. Ancestrally, avian eggs were also large, heavy and either elliptic or round, and there have been high transition rates from elliptic to round eggs in open nests and vice versa in closed nests. Ancestrally, both unpigmented (white) and pigmented (blueebrown) eggs were laid in open nests, although blueebrown eggs have transitioned more to white over time in open and closed nests, independently. We conclude that there has been a remarkable level of correlated evolution between the nest and egg characteristics of birds, which supports scenarios of correlational selection on both of these extended avian phenotypes.
Publikáció címe: 
A magyar madártan 150 éve VI. Legújabb tudományos eredmények
Publikáció nyelve: 
Magyar
A publikáció megjelenésének helye: 
Természet Világa
A publikáció műfaja: 
Magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjegyzés: 
Az egész éven átívelő cikksorozat utolsó fejezetéhez érkeztünk. Habár az elmúlt 150 év megpróbáltatásainak, sikereinek, tudományos eredményeinek és életműveinek csupán töredékét vázolhattam fel, ez mégis örömmel tölt el. Hiszen akkora mennyiségű ismeret halmozódott fel ebben a másfél évszázadban, hogy könyveket lehet vele megtölteni, ahogy azt számos, a cikkek irodalomjegyzékében fellelhető hivatkozás is mutatja. A sorozat zárásaként szeretnék bemutatni néhány friss tudományos eredményt az újmadárszabású (Neognathae) madarak evolúciójával kapcsolatosan, külön kitérve az elmúlt, közel egy évtized alatt összegyűlt eredményeimre egyes madárcsoportok történeti földrajzáról és a vonulási viselkedés eredetéről.