• English
 • Magyar

Új tendenciák a modern tudományban 3.

Új tendenciák a modern tudományban 3.

Tantárgyfelvétel, tudnivalók, vizsgakövetelmények: 
 
Új tendenciák a modern tudományban 3. c. értelmiségi modul
 
A tantárgy adatai:
 • Kurzus címe: Új tendenciák a modern tudományban 3.
 • Kód: HATVANISZK003
 • Félév: 2016/17/1
 • Kredit: 2
 • Kurzus típusa: Elmélet
 • Vizsga típusa: Írásbeli
 • Követelmény típus: Kollokvium
 • Tárgyfelelős: Dr. Pintér Ákos
 • Ideje: szerda 18:00 óra
 • Helye: Kossuth Lajos III. Kollégium 5. emeleti terem
A tantárgy teljesítése
A tantárgy teljesítése a hatvani@unideb.hu e-mail címre Word-dokumentum formájában megküldött írásos dolgozat benyújtása útján történik.  A dolgozat a félév során elhangzott előadások valamelyikének önálló feldolgozását jelenti az előadáson elhangzottakra, továbbá a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, a felhasznált szakirodalom feltüntetésével.
 
A dolgozat formai követelményei:
 
Címlap
A dolgozat címlapján a következő adatok kerülnek feltüntetésre:
 • Tantárgy: Új tendenciák a modern tudományban 3.
 • Kód: HATVANISZK003
 • A dolgozat címe
 • A hallgató neve
 • Évfolyam és szak
 • Neptun kód
 • Év: 2016
A dolgozat szövege
A dolgozat (törzs)szövegét sorkizárt formában kérjük megküldeni Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal megírva. Karakterek száma: minimum 18.000 karakter szóközök nélkül (a címlap részt és a felhasznált szakirodalom részt nem számítva!).
A dolgozat nem tartalmazhat az internetről egyben átemelt szövegrészeket! Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetében áll fenn.
 
A felhasznált szakirodalom feltüntetése
Azoknak a műveknek a teljes listája, amelyeket a szerző a dolgozat elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza a felhasznált forrásokat. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket a szerző valóban elolvasott, ismer.
 
Új tendenciák a modern tudományban 3.
2016-2017. évi tanév I. félév
értelmiségi modulként meghirdetett egyetemi kurzus
Kurzus időpontja: 
Szerda 18:00 óra
Kurzus helyszíne: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3.
Az elemi részecskék világa
Előadó: 
Szőr Zoltán
Időpont: 
2016. október 5., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3.
Fiatalok életkezdési lehetőségei egy hátrányos helyzetű zsákfaluban
Előadó: 
Molnár Éva
Időpont: 
2016. október 12., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3.
A növényvilág rekorderei, drogdílerei, guminői és csalói - avagy az orchideák, amik lenyűgözték Darwint
Előadó: 
Dr. Molnár V. Attila
Időpont: 
2016. október 19., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3.
Munkára fogott mikrovilág: néhány folyamat és alkalmazási lehetőségeik
Előadó: 
Badankó Péter
Időpont: 
2016. október 26., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3.
Tervezz, hogy 3D-ben nyomtathass!
Előadó: 
Dr. Papp Ildikó
Időpont: 
2016. november 9., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3.
Az amerikai elnöki hivatal és az elnökválasztási rendszer történeti perspektívából
Előadó: 
Dr. Lévai Csaba
Időpont: 
2016. november 16., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3.
Önelbeszélések a médiatérben
Előadó: 
Dunai Tamás
Időpont: 
2016. november 23., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Új tendenciák a modern tudományban 3.

Kurzus címe: 
Új tendenciák a modern tudományban 3.
Így jutunk el a csillagokig
Előadó: 
Prof. Dr. Lente Gábor
Időpont: 
2016. december 7., szerda - 18:00 - 19:30
Helyszín: 
Kossuth Lajos Kollégium III. számú épület, V. emeleti előadóterem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)