• English
  • Magyar

Seniorok

Név Évfolyam Képzés Szak Karcsökkenő sorrend Kutatási téma
Kukucska Zsuzsa I. PhD Szociálpolitika BTK
Partnerszelekciós habitusok vizsgálata a vidéki egyetemisták körében
Véber Zoltán I. PhD Történelemtudományok BTK
Hunyadi János 1448 és 1456 közötti törökellenes politikája
Feldmann Fanni IV. PhD Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi doktori program BTK
Brit és kelet-európai queer mozi
Novák Zsófia I. PhD Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi doktori program BTK
Az identitás és a szubjektivitás problematikája kortárs angolszász regényekben és vizuális kultúrában
Visnyei Petra II. PhD Angol és észak-amerikai irodalomtudományi doktori program BTK
A társadalmi nem és transzgresszív nemiségek reprezentációja kortárs narratívákban
Bene Viktória I. PhD Szociológia és Társadalompolitika Program BTK
SEXTING AZ ONLINE TÉRBEN - A fiatal nőkkel szembeni szexuális tartalmú zaklatások jellemzői
Bán Gergely Károly II. PhD Történelem BTK
Városhierarchia variációk a két világháború között
Buzgó Gábor I. PhD Történelemtudományok BTK
A Bihar vármegyei Nagyléta község társadalma a két világháború között
Végh Loretta Vivien II. PhD Történelemtudományok BTK
Friedrich István élet- és politikai pályája
Nagy Tamás Milán III. PhD Kémia PhD TTK
Peptid modellek és peptid-fehérje kölcsönhatás vizsgálata NMR-spektroszkópiával és számítógépes molekulamodellezéssel

Oldalak