• English
  • Magyar

Seniorok

Név Évfolyamcsökkenő sorrend Képzés Szak Kar Kutatási téma
Kovács Henrietta II. PhD Kémia TTK
Katalitikus hidrodehalogénezés szilárd hordozón rögzített katalizátorral
Vladár Anita II. PhD ÁOK
TRP csatornák szerepe a viszketésben
Veres Tünde II. PhD Történelemtudományok BTK
A regéci uradalom a XVII. századi összeírások tükrében
Kóti Tibor III. PhD Földtudományi Doktori Iskola TTK
Aktív munkaerő-piac politikai hatékonyság vizsgálata, periférikus térségekben
Rácz Gabriella III. PhD TTK
r-Lah-számok
Kolláth István Sándor III. PhD Biomérnöki TTK
Az Aspergillus niger és az A. terreus gombafajok szerves sav túltermelésének molekuláris mechanizmusai
Baranyi Gyula Barnabás III. PhD Angol és észak-amerikai irodalomtudományi doktori program - Amerikanisztika alprogram BTK
Hatalom és szubjektum a technofóbia kortárs reprezentációiban
Tóth Ákos III. PhD IK
Deformációs technikák a számítógépes animációban
Csapó Gábor III. PhD Informatika IK
Algoritmizálási készségek fejlesztése vizuális programozással
Rubóczki Babett III. PhD Angol és észak-amerikai irodalomtudományi doktori program - Amerikanisztika alprogram BTK
A sebezhetőség és ellenállás anya-ágú örökségei kortárs amerikai Latina írónők műveiben

Oldalak