• English
  • Magyar

Seniorok

Név Évfolyamcsökkenő sorrend Képzés Szak Kar Kutatási téma
Szakács János II. PhD Történelemtudományok BTK
Nyírség és a Rétköz kisnemesi családjainak a kapcsolathálózata a közép- és koraújkorban
Végh Loretta Vivien II. PhD Történelemtudományok BTK
Friedrich István élet- és politikai pályája
Visnyei Petra II. PhD Angol és észak-amerikai irodalomtudományi doktori program BTK
A társadalmi nem és transzgresszív nemiségek reprezentációja kortárs narratívákban
Kovács Ágnes Éva II. PhD Klinikai orvostudományok PhD ÁOK
Scoliosis klasszifikáció szemléltetése 3D nyomtatással előállított modellgyűjteménnyel
Nagy Bálint II. PhD Földtudomány PhD TTK
Hidrológiai modellezés
Bán Gergely Károly II. PhD Történelem BTK
Városhierarchia variációk a két világháború között
Kucska Nóra Petra II. PhD Fizika PhD TTK
Pozitív szemidefinit operátorok alkalmazása sokrészecskés kvantum rendszerek egzakt alapállapotainak meghatározására
Nagy Tamás Milán III. PhD Kémia PhD TTK
Peptid modellek és peptid-fehérje kölcsönhatás vizsgálata NMR-spektroszkópiával és számítógépes molekulamodellezéssel
Belicza György Alex III. PhD Történelemtudományok BTK
Sajógalgóc gazdaság- és társadalomtörténete a 20. század első felében
Szabó Éva III. PhD Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi doktori program BTK
Az otthonkép átalakulása az 1945 utáni brit női irodalomban

Oldalak